Browsing Tag

conga

percussie instrumenten online bestellen
tips, tips voor percussionisten

Overzicht van percussie instrumenten

Een trommel, een drumstel, een tamboerijn, een triangel of een woodblock: het is maar een greep uit het volledige assortiment van de percussie instrumenten. Alle slaginstrumenten van een band of orkest vallen samen onder de verzamelnaam ‘percussie’ en vergen elk een andere slagtechniek om ze te kunnen bespelen. De percussie instrumenten kunnen onderverdeeld worden in twee groepen: de idiofonen en de membranofonen. Interesse om zo’n slaginstrumenten te bespelen of ben je op zoek naar meer informatie over percussie? Wij geven je hier alvast een overzicht van de percussie instrumenten per categorie.

Idiofonen

De klankvoortbrenging van idiofonen ontstaat door materiaal dat van nature klankrijk is. Idiofoon betekent zelfklinkend en verwijst naar de vaste stof die zelf een hoorbare trilling kan maken. Die geluiden kunnen ontstaan door te slaan, te tokkelen, te wrijven of te blazen.

idiofonen online bestellenGeslagen idiofonen

Hierbij komt het geluid tot stand door het aanslaan van het voorwerp. Tot de geslagen idiofonen behoort onder meer de triangel. Deze driehoekig gebogen metalen staaf kan je bespelen door het met de hand vast te houden en er met een metalen staafje op te slaan. Andere geslagen idiofonen zijn de Spaanse houten castagnetten, de metallofoon, de gongs, de vibrafoon, de beatring en de marimba.

Getokkelde idiofonen

Getokkelde idiofonen worden ook wel lamellofonen genoemd omdat ze bestaan uit een lipje of lamel dat trilt door de tokkeling. De mondharp is hier een goed voorbeeld van. Die wordt gemaakt van metaal, maar bestaat ook in hout. Ook de speeldoos, de stemvork en de mondharmonica behoren tot de getokkelde idiofonen.

Gewreven idiofonen

Wrijvingsstokken zoals de spijkerviool en de spijkerpiano en wrijvingsvaten zoals de glasharmonica behoren tot de gewreven idiofonen.

Geblazen idiofonen

Tenslotte zijn er de geblazen idiofonen zoals de piano chanteur en het äolsklavier.

Membranofonen

De percussie instrumenten bestaan anderzijds ook uit membranofonen. Daarbij wordt geluid geproduceerd door een gespannen membraan of vel te laten trillen. Die trilling kan op verschillende manieren voortgebracht worden. Ook hier is er opnieuw een onderverdeling:

membranofonenGeslagen membranofonen

Deze onderverdeling wordt ook wel gewoon de ’trommen’ genoemd. Daartoe behoren de pauken, de bongo, de conga, de djembé, de tanga en de tamboerijn.

Tamboerijn

De tamboerijn is een handtrommel en afkomstig uit Brazilië. Dit slaginstrument heeft een houten rond frame bespannen met een vel met enkele belletjes aan.

Bongo

Bongo’s zijn redelijk kleine trommen met een cilindrische romp en van Afro-Cubaanse afkomst.

Conga

De Conga’s zijn ongeveer een meter hoog en hebben een enkel vel van 25 à 30 cm. Ze zien er tonvormig uit en worden vooral gebruikt in Latijns-Amerikaanse muziek.

conga online bestellen

Getokkelde, gewreven en geblazen membranofonen komen minder voor dan de geslagen versies. Hiertoe behoren nog de rommelpot en de kazoo.

Dankzij dit overzicht van percussie instrumenten kan je een weldoordachte keuze maken in de online shop van Van De Moer. Alle percussie instrumenten kan je hier bekijken.